เกี่ยวกับการระงับการใช้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ VR (SHARKRIUM) ในห้อง Shark Daddy's

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ VR (SHARKRIUM) ในห้อง Shark Daddy's จะปิดให้บริการในวันต่อไปนี้ เนื่องจากมีการใช้งานในกิจกรรม

วันและเวลาการระงับ2023 ปี 9 เดือน 16 วัน (วันเสาร์)
2023 ปี 9 เดือน 30 วัน (วันเสาร์)
2023 ปี 10 เดือน 7 วัน (วันเสาร์)
วันอาทิตย์ที่ 2023 เมษายน 10

ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณล่วงหน้า