เกี่ยวกับการระงับนิทรรศการเนื่องจากการปรับปรุงรถถัง "Sharks of the World"

แท็งก์ Eternal Sea Zone "Sharks of the World" จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2024 กุมภาพันธ์ 2 (วันอังคาร) ถึงกลางเดือนมีนาคม (ตามกำหนดการ) เนื่องจากมีการปรับปรุงภายในแท็งก์

ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือของคุณ