ประกาศกลับมาเปิดจำหน่ายเมนูอาหารความร่วมมือ Odekakeko Shark (น้ำสนฟูที่รอคอยมานาน)

เที่ยวเบบี้ชาร์ค x Aqua World ข้อมูลเมนูอาหารโออาไร
การขาย [Aspirational Fluffy Pine Juice] ที่ถูกระงับเนื่องจากสินค้าหมด จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม

สถานที่ขาย: ชั้น 3 Relax Cafe "Mermaid"