Collector's Shop Galeos แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในวันธรรมดาและวันปิดทำการชั่วคราว

Collector's Shop Galeos บนชั้น 3 ของอาคารจะปิดให้บริการชั่วคราวหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในวันดังต่อไปนี้ เนื่องจากมีการตรวจสอบร้านค้า

ชั่วโมงทำการ
11:10 - 14:50
5 เดือน 28 วัน (อังคาร)
6 มิถุนายน (จันทร์)
6 เดือน 5 วัน (พุธ)
6 เดือน 6 วัน (พฤหัสบดี)
6 เดือน 11 วัน (อังคาร)
6 เดือน 13 วัน (พฤหัสบดี)
6 14 เดือนวันที่ (ทอง)
วันหยุด6 เดือน 4 วัน (อังคาร)
6 7 เดือนวันที่ (ทอง)
6 มิถุนายน (จันทร์)
6 เดือน 12 วัน (พุธ)

เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและขอความเข้าใจจากคุณ

ส่วนร้านขายของภายในพิพิธภัณฑ์ กรุณาใช้ "ร้านขายของที่ระลึก โมลา โมลา" ใกล้กับทางเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ