ฉลามแมวหินอ่อนออสเตรเลีย

ฉลามแมวหินอ่อนออสเตรเลีย Atelomycterus macleayi
ฉลามแมวหินอ่อนออสเตรเลีย Atelomycterus macleayi

ฉลามแมวหินอ่อนของออสเตรเลียมีถิ่นกำเนิดในออสเตรเลียเป็นปลาฉลามสวยงามที่มีลำตัวเรียวยาวและมีจุดสีดำกระจัดกระจายไปทั่วตัว แต่มีภาพถ่ายของฉลามประเภทนี้เพียงไม่กี่ภาพ
ปลาฉลามชนิดนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ "ฉลามเสือโคร่ง" ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามบริเวณแนวปะการังในมหาสมุทรแปซิฟิกอินโด-เวสเทิร์น และเรียกกันว่าฉลามแมวหินอ่อนในบางพื้นที่ดังนั้นพวกเขาจึงมักสับสนและแนะนำ

สถานที่จัดแสดงแท็งก์ "ฉลามแห่งน่านน้ำเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน" (ชั้น 3 โซน Eternal Sea)