เริ่มนิทรรศการ

ที่ Aqua World Ibaraki Prefecture Oarai Aquarium เราได้เริ่มนิทรรศการ "Aimenokogirigagami"

ตามชื่อของมัน มันมีลักษณะพิเศษคือลายตาข่ายบนกรรไกรและขาของมัน

ปูฟันเลื่อยมีก้ามปูขนาดใหญ่ และขอบกระดองมีรอยหยักเหมือนเลื่อยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อยู่ติดกัน "สัตว์น้ำกร่อย 3" จัดแสดงปูหนาม ดังนั้นโปรดดูและเปรียบเทียบ

สถานที่จัดแสดง ชั้น 4/5 เชื่อมโซนริมน้ำ ตู้ปลาน้ำกร่อย 2

*นิทรรศการอาจถูกยกเลิกขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งมีชีวิตโปรดทราบ