ค่าเข้าชมจะแก้ไขตั้งแต่วันที่ 2023 มีนาคม 3 (วันอังคาร / วันหยุด)

กลุ่มทั่วไป

อัตรากลุ่มจะใช้เมื่อมีผู้เข้าชมที่จ่ายเงิน 20 คนขึ้นไป
หากคุณมาเป็นกลุ่ม กรุณาจองล่วงหน้าเพื่อให้เข้าได้ราบรื่นโดยไม่ต้องรอในวันนั้น

แน่นอน[คำขอสำหรับลูกค้ากลุ่ม]โปรดอ่านเกี่ยวกับ

*ในกรณีที่ฝนตก ห้องโถงอาจจะแออัดสำหรับการจัดการด้านความปลอดภัย เราอาจปฏิเสธการจองเฉพาะในสภาพอากาศที่ฝนตก ขึ้นอยู่กับสถานะการจองโปรดทราบ
เกี่ยวกับพื้นที่รับประทานอาหารกลางวันเกี่ยวกับการใช้งานโปรดดูที่

อัตรากลุ่ม

~วันจันทร์ที่ 2023 มีนาคม 3

ผู้ใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)
ปกติ 2,000 เยน→ วงกลม 1,600ปกติ 900 เยน→ วงกลม 700ปกติ 300 เยน→ วงกลม 240

2023 มีนาคม 3 (วันอังคาร / วันหยุดนักขัตฤกษ์) ~

ผู้ใหญ่นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)
ปกติ 2,300 เยน→ วงกลม 1,900ปกติ 1,100 เยน→ วงกลม 900ปกติ 400 เยน→ วงกลม 300

*โปรดทราบว่าหากจำนวนคนในวันนั้นน้อยกว่า 20 คน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบุคคล
ราคาสำหรับวันเสาร์สิ้นสุดในปลายเดือนมีนาคม 2019

สำรองทางแฟกซ์

กรุณากรอกแบบฟอร์มการจองแบบหมู่คณะแล้วส่งมา (โปรดงดการจองทางอีเมล์)
การจองของคุณจะได้รับการยอมรับเมื่อได้รับแฟกซ์
* โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หากน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันที่ใช้งาน
แฟกซ์:029-267-5920

จองทางโทรศัพท์

เราจะถามวันที่ใช้งาน ชื่อกลุ่ม จำนวนคน (ผู้ใหญ่ นักเรียนระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กอายุมากกว่า 3 ปี) เวลาที่คาดว่าจะมาถึง ชื่อตัวแทน ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ
โทร:029-267-5151[คำแนะนำด้วยเสียง]

เพจท็อป