การสรรหาบุคคลทั่วไปของทรัสตีโดยวิธีการเสนอรับสมัครงานแบบเปิด

公告

ปีงบประมาณ 6 “การให้คำปรึกษาด้านเว็บประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์” เอาท์ซอร์ส

·สเปค

การประกวดราคาทั่วไป

ประกาศประกวดราคา

การรับพนักงานในช่วงเวลาที่มีงานยุ่ง เช่น ร้านค้า เป็นต้น

FY6 งานจัดการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

Aqua World จังหวัดอิบารากิ บริการรักษาความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาไร

Aqua World จังหวัดอิบารากิ Oarai Aquarium ลานจอดรถบริการรักษาความปลอดภัย

Aqua World จังหวัดอิบารากิ บริการจัดการทั่วไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ตู้ปลาโออาไร

บริการจัดการปลูกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโออาราอิ อควาเวิลด์ จังหวัดอิบารากิ

ประกาศสาธารณะอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูลในขณะนี้