ฉลามตาบอด Brachaelurus waddi

ฉลามตาบอด

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลBracaerulidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:Brachaelurus waddi

ที่อยู่อาศัย: ชายฝั่งตะวันออกของออสเตรเลีย