ฉลามครีบดำ Carcharhinus brachyurus

ฉลามครีบดำ

การจัดหมวดหมู่: CarcharhiniformesCarcharhinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:คาร์ชาร์ฮินัส แบรคิยูรัส

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลกึ่งเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก