สก๊อตช์ชาร์ค Carcharhinus dussumieri

ฉลามระบาด

การจัดหมวดหมู่: CarcharhiniformesCarcharhinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:คาร์ชาร์ฮินัส ดุสซูมิเอรี

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอินโด - ตะวันตก