ฉลามครีบดำ Carcharhinus Limbatus

ฉลามดำ

การจัดหมวดหมู่: CarcharhiniformesCarcharhinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:Carcharhinus Limbatus

ที่อยู่อาศัย: เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนของโลก