ปลาครีบดำ Carcharhinus melanopterus

ฉลามครีบดำ

การจัดหมวดหมู่: CarcharhiniformesCarcharhinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:คาร์ชาร์ฮินัส เมลาโนปเทอรัส

พิสัย: Carcharhinus melanopterus