ปลาฉลามลาย Chiloscyllium griseum

ฉลามลาย

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลฉลามพยาบาล

ชื่อวิทยาศาสตร์:ชิลอสซิลเลี่ยม กริเซียม

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอินโด - ตะวันตก