ฉลามพยาบาล Chiloscyllium plagiosum

ฉลามพยาบาล

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลฉลามพยาบาล

ชื่อวิทยาศาสตร์:Chiloscyllium plagiosum

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกอินโด - ตะวันตก