ฉลามไผ่ Chiloscyllium punctatum

ฉลามไผ่

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลฉลามพยาบาล

ชื่อวิทยาศาสตร์:Chiloscyllium punctatum

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่แนวปะการังในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก