พู่วอบีฆ้อง Eucrossorhinus dasypogon

พู่โดโวบิกง

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลOcteridae

ชื่อวิทยาศาสตร์:ยูครอสโซฮินัส ดาซีโปกอน

ที่อยู่อาศัย: มหาสมุทรอินเดียตะวันตก