ฉลามเสือ

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesครอบครัวฉลามเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:กาเลโอเซร์โด คูวิเอร์

ถิ่นที่อยู่อาศัย: เขตร้อนถึงกึ่งเขตร้อนของโลก