ฉลามพยาบาล Ginglymostoma cirratum

ฉลามพยาบาล

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลลูกฉลาม

ชื่อวิทยาศาสตร์:Ginglymostoma cirratum

ที่อยู่อาศัย: แอตแลนติกตะวันตกและตะวันออก/แปซิฟิกตะวันออก