ฉลามแมวลายชาวอินโดนีเซีย Halaelurus maculosus

ฉลามแมวลายชาวอินโดนีเซีย

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:Halalurus maculosus

ที่อยู่อาศัย: เขตชายฝั่งทะเลแปซิฟิกตะวันตกทางตะวันออกของอินโดนีเซีย