Halmaherae Paulette Shark Hemiscyllium halmahera

halmaherae pawlet ฉลาม

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลฉลามพยาบาล

ชื่อวิทยาศาสตร์:เฮมิซิลเลียม ฮัลมาเฮรา

ที่อยู่อาศัย: บริเวณแนวปะการังรอบเกาะ Halmahera ประเทศอินโดนีเซีย

เพจท็อป