ฉลามฮอร์น Heterodontus francisci

ฉลามเขา

การจัดหมวดหมู่: ฉลามแมวฉลามแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์:เฮเทอโรดอนทัส ฟรานซิสซี

ที่อยู่อาศัย: แปซิฟิกตะวันออก