ฉลามแมว Heterodontus japonicus

ฉลามแมว

การจัดหมวดหมู่: ฉลามแมวฉลามแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์:เฮเทอโรดอนทัส จาโพนิคัส

ที่อยู่อาศัย: มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ