Port Jackson Shark Heterodontus portusjacksoni

ฉลามพอร์ตแจ็คสัน

การจัดหมวดหมู่: ฉลามแมวฉลามแมว

ชื่อวิทยาศาสตร์:เฮเทอโรดอนตุส ปอร์ตุส แจ็กโซนี

ที่อยู่อาศัย: เซาท์ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์