ด่าง Wobegong Orectolobus maculatus

เห็นวอบีกง

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลOcteridae

ชื่อวิทยาศาสตร์:ออเรคโตโลบัส มาคูลาทัส

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่แนวปะการังทางตอนใต้ของออสเตรเลีย