เหนือ Wobigong Orectolobus wardi

โวบิกงเหนือ

การจัดหมวดหมู่: ฉลามพยาบาลOcteridae

ชื่อวิทยาศาสตร์:ออเรคโตโลบัส วาร์ดี

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่แนวปะการังทางตอนเหนือของออสเตรเลีย