Sawshark Pristiophorus japonicus

ซอว์ชาร์ค

การจัดหมวดหมู่: ซอว์ชาร์คซอว์ชาร์ค

ชื่อวิทยาศาสตร์:พริสทิโอฟอรัส จาโปนิคัส

ถิ่นอาศัย: พื้นโคลนปนทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก