ปลาฉลามแปซิฟิก Proscyllium habereri

ฉลามไต้หวัน

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามฟอร์โมซาน

ชื่อวิทยาศาสตร์:Proscylium habereri

ที่อยู่อาศัย: แปซิฟิกตะวันตก