ปลาฉลามด่างขนาดเล็ก Scyliorhinus canicula

ฉลามแมวด่างตัวเล็ก

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:ไซลิออร์ฮินัส คานิคูลา

ที่อยู่อาศัย: ความลาดชันของไหล่ทวีปทางตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก