พยาบาลหมา Scyliorhinus stellaris

หมาพยาบาล

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:ไซลิออร์ฮินัส สเตลลาริส

ที่อยู่อาศัย: มหาสมุทรแอตแลนติกตะวันออกเฉียงเหนือ

เพจท็อป