ฉลามเสือ ไซลิออร์ฮินัส โทราซาเมะ

ฉลามเสือ

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามเสือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:ไซลิออร์ฮินัส โทราซาเมะ

ที่อยู่อาศัย: มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ