ฉลามหัวค้อน Sphyrna lewini

ฉลามหัวค้อนแดง

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามหัวค้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์:สไฟร์น่า เลวินี่

ถิ่นอาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตร้อน กึ่งเขตร้อน และเขตอบอุ่นของโลก