Squatina japonica

ฉลามญี่ปุ่น

การจัดหมวดหมู่: ลาโกมอร์ฟาฉลามแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์:สควอติน่า จาโปนิก้า

ที่อยู่อาศัย: ดินโคลนทรายของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ