ฉลาม Triakis scyllium

ฉลาม

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามฉลาม

ชื่อวิทยาศาสตร์:ไทรอากิส ซิลเลี่ยม

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ