ประสบการณ์การเพาะพันธุ์สิงโตทะเล

ประสบการณ์การเพาะพันธุ์สิงโตทะเลสิ้นสุดการรับสมัคร

ยึดมั่นในผลงานคนเฝ้าสิงโตทะเล

วันที่และเวลา 2022 ปี 05 เดือน 14 วัน (วันเสาร์)
9:30 - 11:30 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 คน 1,500 เยน
*จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแยกต่างหาก
ปิดรับสมัคร 04/30 (เสาร์) มาถึง ที่ตั้ง Aqua World Oarai
เป้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปและผู้ปกครอง 定員 15 名