การจัดการสุขภาพสิงโตทะเล

การจัดการสุขภาพสิงโตทะเลสิ้นสุดการรับสมัคร

เข้าใกล้ผลงานที่สำคัญที่สุดของผู้พิทักษ์สิงโตทะเล! * นี่เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยากเล็กน้อยสำหรับนักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป

วันที่และเวลา 2022 ปี 10 เดือน 01 วัน (วันเสาร์)
10:00 - 12:00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 คน 1,500 เยน
*จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแยกต่างหาก
ปิดรับสมัคร 09/17 (เสาร์) มาถึง ที่ตั้ง Aqua World Oarai
เป้า นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป 定員 15 名