ประสบการณ์การเพาะพันธุ์สิงโตทะเล

ประสบการณ์การเพาะพันธุ์สิงโตทะเลสิ้นสุดการรับสมัคร

ยึดมั่นในผลงานคนเฝ้าสิงโตทะเล

วันที่และเวลา วันอาทิตย์ที่ 2022 เมษายน 12
9:30 - 11:30
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1 คน 1,500 เยน
*จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าแยกต่างหาก
ปิดรับสมัคร 11/20 (อา) มาถึง ที่ตั้ง Aqua World Oarai
เป้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปและผู้ปกครอง 定員 15 名