โรงแรมมีสถานที่สำหรับรับประทานอาหารกลางวันแบบกลุ่มดังต่อไปนี้

โรงละครมหาสมุทร

โรงละครมหาสมุทร

เราเปิดอยู่เสมอ
(มีข้อยกเว้นด้านล่าง)
・โปรดใช้ที่นั่งว่าง (กรุณางดใช้ทางเดิน)
・เพื่อให้ลูกค้าได้รับชมการถ่ายทอดสดให้ได้มากที่สุดกรุณารับประทานอาหารก่อนชมการแสดงสด
・ที่นั่งอาจแน่นขนัดก่อนเวลาเปิดทำการของ Ocean Live และในวันที่คนเยอะ
[หมายเหตุ]
*โปรดงดเว้นจากการจองพื้นที่เนื่องจากอาจทำให้ลูกค้าท่านอื่นไม่สะดวก
*การฝึกสัตว์อาจทำได้นอกการแสดงสดโปรดทราบว่าที่นั่งด้านหน้าอาจกระเด็นได้
*เพื่อความปลอดภัย โปรดจับตาดูบุตรหลานของคุณ
*โรงละครอาจปิดให้บริการเนื่องจากสภาพของสัตว์
 
[ไม่มีวันที่/ช่วงเวลา]
2023
7 กรกฎาคม (อาทิตย์), 16 (จันทร์/วันหยุด), 17 (อาทิตย์)
วันที่ 8 สิงหาคม (วันอาทิตย์), วันที่ 6 (วันศุกร์/วันหยุดนักขัตฤกษ์) - วันที่ 11 (วันพุธ), วันที่ 16 (วันอาทิตย์), วันที่ 20 (วันอาทิตย์)
9 กันยายน (อา.)
10 กันยายน (อา.)

2024
1 กันยายน (อา.)

ห้องโถงเอนกประสงค์

ห้องโถงเอนกประสงค์
เวลา11:00 - 15:00
定員ประมาณ 150 คน

*โดยการสมัครล่วงหน้า อาจจองที่นั่งสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือหรือกลุ่มผู้ทุพพลภาพ
หากมีที่ว่างให้บุคคลทั่วไปใช้ก็ได้

พื้นที่กลางแจ้ง

พื้นที่กลางแจ้ง

กรุณาเตรียมแผ่นพักผ่อน

* ห้ามให้อาหารสัตว์นอกจากนี้ ระวังอย่าให้สิ่งใดตกลงไปในถังเก็บน้ำ
※ทางเดินกรุณางดรับประทานอาหารที่
โปรดงดใช้ผ้าปูที่นอนพักผ่อนบนระเบียง (ชานไม้ที่มองเห็นทะเล)


ห้องนิทรรศการพิเศษ *จะไม่มีการเปิดให้บริการในขณะนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020

อื่น ๆ

เนื่องจากสามารถ "กลับเข้า" โรงแรมได้ หลายกลุ่มจึงใช้บริเวณริมทะเลด้านนอก (ลานไม้) และริมแม่น้ำนาคา (ใกล้พลาซ่าริมทะเล)

[ข้อควรระวังสำหรับสถานที่รับประทานอาหารกลางวันแบบกลุ่ม]

  • กรุณานำขยะกลับบ้านไปด้วย
  • กรุณาอย่าทิ้งสัมภาระไว้โดยไม่มีใครดูแล
  • โปรดงดเว้นจากสถานที่
  • กรุณาแบ่งปันที่นั่งของคุณกับผู้อื่น