ส่วนลดตลอดปี

ส่วนลดสำหรับผู้ทุพพลภาพและส่วนลดการสมัครขอยกเว้น

ส่วนลดสำหรับผู้พิการ

คุณสามารถรับส่วนลดได้โดยแสดงใบรับรองความพิการของคุณ

ส่วนลดการสมัครยกเว้น

เมื่อใช้สำหรับงานอีเวนต์ที่สถานที่ที่มีการลดราคาหรือได้รับการยกเว้น คุณสามารถรับส่วนลดได้โดยส่ง "แบบฟอร์มใบสมัครยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า" ล่วงหน้า

ส่วนลดจำกัดเวลา

วันเด็กวันที่ 5 พฤษภาคม

 วันเด็กตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมค่าเข้าชมฟรีสำหรับนักเรียนมัธยมต้นหรือต่ำกว่า 

ส่วนลดพิเศษที่สนามบินอิบารากิ

สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยใช้สนามบินอิบารากิภายใน 3 เดือนหลังขึ้นเครื่องต้นขั้วบัตรผ่านขึ้นเครื่องในการนำเสนอของคุณส่วนลดค่าเข้าชมสำหรับบุคคลเท่านั้น(* ต้นขั้วตั๋วหนึ่งใบสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อคน)
*โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้สำเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่อง อีเมลสำรองที่นั่ง ตั๋วแลกเครื่องขึ้นเครื่อง และใบรับรองการขึ้นเครื่องได้

เที่ยวบินทั้งหมดที่ออกเดินทางและมาถึงสนามบินอิบารากิมีสิทธิ์
ส่วนลดนี้เสนอโดยสภาส่งเสริมการใช้สนามบินอิบารากิ (สำนักเลขาธิการ: แผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของจังหวัดอิบารากิ แผนกมาตรการรับมือสนามบิน โทร. 029-301-2761) ร่วมกับ

ผู้ใหญ่ปกติ 2,300 เยน → วงกลม 2,100
นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นปกติ 1,100 เยน → วงกลม 1,000
ทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)ปกติ 400 เยน → วงกลม 350

11 พฤศจิกายน ส่วนลดวันพลเมืองอิบารากิ

ครึ่งราคาหรือฟรีสำหรับทุกคน แม้ว่าคุณจะไม่ใช่พลเมืองของจังหวัดอิบารากิจะ.

ระยะเวลาฮิตฮิต月日
ผู้ใหญ่วงกลม 1,150
นักเรียนชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้นวงกลม 550
ทารก (อายุ 3 ปีขึ้นไป)無料

*นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนลดรายวันสำหรับผู้อยู่อาศัยในแต่ละจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดอิบารากิ

★ระยะเวลา เป้าหมาย และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ