ฉลามขาวมัสเตลัส griseus

ฉลามขาว

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามฉลาม

ชื่อวิทยาศาสตร์:มัสเตลัส กรีอุส

ที่อยู่อาศัย: มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ