เสือดาวฉลาม Triakis semifasciata

ฉลามเสือดาว

การจัดหมวดหมู่: Carcharhiniformesฉลามฉลาม

ชื่อวิทยาศาสตร์:Triakis เซมิฟาสเซียต้า

ที่อยู่อาศัย: แปซิฟิกตะวันออก