ฉลามแนวปะการัง Carcharhinus brevipinna

ฉลามครีบ

การจัดหมวดหมู่: CarcharhiniformesCarcharhinidae

ชื่อวิทยาศาสตร์:คาร์ชาร์ฮินัส เบรวิพินนา

ที่อยู่อาศัย: พื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตร้อนและอบอุ่นของโลก